Astăzi mi-am testat inteligența emoțională

Testele de IQ, EQ și de personalitate au fost dezvoltate de specialiști de la Universitatea SRH Heidelberg din Germania. Fiecare din aceste teste oferă informații valoroase despre caracterul și capabilitătile tale, folosite de algoritmul nostru de căutare (la care se adaugă și datele din profilul tău).

Testul de EQ

Testul de inteligență emoțională (EI) măsoară o formă de inteligență ce are legătură cu aspectul emoțional al vieții noastre, referindu-se la abilițăți ca: abilitatea de a recunoaște și controla emoțiile proprii sau ale altora, automotivarea, reținerea impulsurilor dar și abilitatea de a avea relații interpersonale eficiente. Poți da versiunea scurtă sau pe cea lungă, mult mai precisă a testului de EQ.

 • Versiunea scurtă: 17 întrebări în aproximativ 15 minute. O varintă rapidă de a afla inteligența ta emotională.
 • Versiunea lungă: 27 de întrebări care se bazează pe ultimele rezultate din domeniul inteligenței emoționale. Durează aproximativ 30 de minute și oferă rezultate foarte bune.

Inteligența emoțională și relațiile

Pentru a avea susces într-o relație este foarte important să știi cum să-ți exprimi emoțiile și cum să răspunzi emoțiilor partenerului. Cineva care nu este capabil să înțeleagă sentimentele celuilalt are șanse mai mari să provoace neînțelegeri și dispute decât cineva care comunică bine și răspunde sentimentelor celuilalt.

In fine, in urma testului coeficientul EQ pe care l-am obtinut este de 106.

EQ-ul tău este peste medie.

Deși este un rezultat bun, ar trebui să faci îmbunătatiri în unele zone ale inteligenței emoționale. Inteligența emotională este pur și simplu mult prea importantă pentru a o neglija.

Rezultatul general de la testul de EQ poate fi împărțit în următoarele componente:

 • Conștientizarea de sine 105
 • Management personal 107
 • Auto-motivare 103
 • Conștientizarea socială 108
 • Managementul Relatiilor 104

Ce este inteligența emotională?

Inteligenta Emoțională (IE), adesea cuantificată sub forma Coeficientului de Inteligență Emoțională (EQ), descrie abilitatea individului de a percepe și gestiona atât propriile emoții, cât și cele ale altor indivizi sau grupuri.

Definirea inteligenței emoționale

Au existat multe divergențe în definirea IE. În prezent există trei modele principale de IE:

 • Modele ale IE bazate pe abilități
 • Modele mixte de IE
 • Modele IE bazate pe trăsături

Modelul bazat pe abilități

Salovey și Mayer s-au străduit să definească IE în limitele criteriilor standard pentru o nouă inteligență. Studii ulterioare pornite de la rezultatele lor au dus la revizuirea definiției inițiale, forma actuală fiind „abilitatea de a percepe emoții, integra emoția în procesele raționale, de a înțelege și controla emoțiile în scopul dezvoltării personale”.

Modelul bazat pe abilități vede emoțiile ca pe o sursă de informații care ajută individul să înțeleagă și să se descurce în mediul social. Modelul explică faptul că indivizii variază în capacitatea lor de a procesa informațiile de natură emoțională și în capacitatea lor a prelucra informațiile la o scară mai amplă . Această capacitate se manifestă în anumite comportamente adaptative.

Modelul identifică 4 tipuri de abilități ale IE:

 • Perceperea emoțiilor: capacitatea de a detecta și a descifra emotiile în chipuri, imagini, voci, și artefacte culturale, inclusiv capacitatea de a identifica propriile emotii. Perceperea emoțiilor reprezintă un aspect de bază a inteligenței emoționale.
 • Utilizarea emoțiilor: capacitatea de a exploata emoțiile pentru a facilita diverse activități cognitive, precum gândirea și rezolvarea problemelor. O persoană inteligentă emoțional poate valorifica pe deplin o situație, schimbând modul în care se află pentru a se descurca cât mai bine în respectiva situație.
 • Înțelegerea emoțiilor: abilitatea de a înțelege limbajul emoțional și de a descifra legăturile complicate dintre emoții. De exemplu, înțelegerea emoțiilor cuprinde abilitatea de a identifica diferențele dintre emoții asemănătoare și abilitatea de a recunoaște și descrie cum evoluează emoțiile în timp.
 • Gestionarea emoțiilor: capacitatea de a regla emoțiile atât în ​​noi înșine cât și la alții. Prin urmare, o persoană inteligentă emoțional poate valorifica emoțiile, chiar și pe cele negative, și de a le gestiona pentru a atinge obiectivele propuse.

Modele mixte de IE

Modelul competențelor emoționale

Modelul de IE introdus de Daniel Goleman consideră IE un set extins de competențe și aptitudini care condiționează performanța managerială, măsurate prin evaluări făcute de către mai multe persoane combinate cu autoevaluare (Bradberry și Greaves, 2005). În „Inteligența Emoțională” (1998), Goleman a studiat influența IE pe piața muncii și a concluzionat că IE este cel mai puternic predictor al succesului la serviciu. În „Inteligența Emoțională” (2005), Bradberry și Greaves au confirmat concluziile sale în urma studiului realizat pe un eșantion internațional.

Modelul lui Goleman evidențiază patru componente principale ale IE:

 • Autoanaliză: abilitatea de a identifica propriile emoții și influența lor asupra proceselor decizionale.
 • Autocontrol: implică exercitarea controlului asupra propriilor emoții și adaptarea ușoară la circumstanțe schimbătoare.
 • Receptivitate socială: abilitatea de a simți, înțelege și reacționa la emoțiile altor persoane într-un cadru social.
 • Controlul relațiilor: abilitatea de a inspira, influența și forma alte persoane fără a stârni conflicte.

Goleman include un set de competențe emoționale în fiecare dintre componente. Competențele emoționale nu sunt înnăscute, ci sunt capacități învățate care trebuie exersate și dezvoltate pentru a obține performanțe deosebite. Goleman postulează că există un tip generic de inteligență emoțională care este înnăscut și determină potențialul de învățare a competențelor emoționale al individului.

Modelul Bar-On de inteligență socio-emoțională

Psihologul Reuven Bar-On (2006) a dezvoltat una dintre primele metode de măsurare a IE care au folosit noțiunea de „Coeficient Emoțional” (EQ). El definește inteligența emoțională ca pe abilitatea individului de a înțelege eficient propria persoană și alte persoane, de a construi relații bune cu cei din jur și de a se adapta ușor la cerințele mediului ambiant, folosindu-le pentru rezolvarea sarcinilor. Bar-On postulează că IE se dezvoltă în timp și că poate fi îmbunătățită prin antrenament, programare și terapie.

Bar-On lansează ipoteza că indivizii cu EQ peste medie au în general mai mult succes în adaptarea la cerințele și presiunile mediului ambiant. în același timp, notează că deficiențele de IE pot atrage lipsa succesului și probleme emoționale. Bar-On consideră că problemele de adaptare la mediu apar în special la indivizii cu lipsuri în materie de testare a realității, toleranță la stres, capacitate de rezolvare a problemelor și control al impulsurilor. În general, Bar-On consideră că inteligența emoțională și inteligența cognitivă contribuie în mod egal la gradul de inteligență al unei persoane, iar acest grad de inteligență oferă o indicație cu privire la potențialul cuiva de a reuși în viață.

Modelul IE bazat pe trăsături

Petrides a propus o distincție conceptuală între modelul bazat pe abilități și un model de IE bazat pe trăsături. IE bazat pe trăsături se referă la „o constelație de dispoziții comportamentale și percepții ale sinelui legate de abilitatea proprie de a identifica, procesa și utiliza informații de natură emoțională”. Această definiție a IE cuprinde dispoziții comportamentale și percepții asupra abilităților proprii, și se măsoară prin autoevaluare, spre deosebire de modelul bazat pe abilități care descrie abilități reale și cuantificabile cu ajutorul unor criterii de performanță. IE bazată pe trăsături trebuie investigată în cadrul evaluărilor personalității.

Modelul IE bazat pe trăsături este generic și însumează modelele lui Goleman și Bar-On discutate mai sus. Petrides este un critic puternic al modelului bazat pe abilități și al MSCEIT, argumentând că sunt bazate pe proceduri de evaluare „fără sens din punct de vedere psihometric”.

Conceptualizarea IE ca latură a personalității duce la o construcție în afara taxonomiei abilităților cognitive umane. Distincția este importantă pentru că afectează direct operaționalizarea construcției și a teoriilor și ipotezelor care sunt formulate despre ea.

Cred ca merita facut testul. Din cate vad pe site se pot obtine si rapoarte detaliate contra-cost. Poti sa-ti faci cont la IQ Elite doar daca ai trecut testul de IQ, esti student sau ai terminat una dintre universitatile de prestigiu, sau daca ai primit o invitatie de la un membru existent.

Vrei invitatie? Lasa-mi un comentariu. Ne vedem pe IQ Elite!

Anca Balaban

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.